Automatické řízení osvětlení hotelových pokojů

Hosté v hotelových pokojích nehledí na náklady spojené s energiemi: „není to jejich spotřeba a mají to zaplacené.“ Proto nechávají i v případě nepřítomnosti (např. snídaně) světla, TV a další spotřebiče zapnuté. Tomuto se snažili zabránit kartové spínače, avšak ukázalo se, že tento způsob je neefektivní, a to z důvodu náhrady karet ve spínači vizitkami, nebo v případě RFID jednoduchému vyptání náhradní karty na recepci. Tento problém se netýká jen hotelových hostů, ale také samotné úklidové služby hotelu, což nemusí být cílené: „jen zapomene vypnout.“ Systém automatického řízení osvětlení zamezuje zbytečnému svícení v případě nepřítomnosti osob. Tím výrazně šetří náklady na spotřebovanou energii.

Při vstupu do hotelového pokoje detekuje bezdrátový dveřní detektor RFWD-100 otevření dveří a vyšle povel do spínacího prvku RFSAI-161B k sepnutí světla na nastavený čas (např. 3 minuty). Vstoupení osoby do pokoje je detekováno pohybovým detektorem RFMD-100 a je vyslán povel do spínacího prvku RFSAI-161B k vynegování povelu dveřního detektoru. V pokoji (a v koupelně) je nepřetržitě prostřednictvím pohybových detektorů hlídán prostor „pohyb“, a tím světlo zůstává rozsvícené. V případě, že osoba odchází z hotelového pokoje = není detekován pohyb, a zároveň je při zavření dveří dveřním detektorem vyslán povel k vypnutí světla (v případě nezaznamenání pohybu). V případě, že jde host spát, stiskne na bezdrátovém ovladači RFWB-40 tlačítko „Master OFF“, tím osvětlení vypne a v pozadí deaktivuje funkci automatického řízení osvětlení. Naopak ráno stiskem tlačítka k sepnutí osvětlení na bezdrátovém ovladači RFWB-40 v pozadí aktivuje tuto funkci. Díky integrovaným svorkám má spínací prvek RFSA-161B možnost připojit stávající tlačítka v instalaci, tím nemusíte bezprostředně tato tlačítka při renovaci odstraňovat.

V hotelovém pokoji jsou i další spotřebiče jako lampy, zásuvky, závěsy, ty ovládáte prostřednictvím dalších spínacích RFSA a stmívacích RFDEL prvků bezdrátovými tlačítky RFWB-40. Nezbytnou součástí rekonstrukce v hotelovém pokoji je také řízení chlazení / topení. Spínací prvek RFSA-166M je základní jednotkou pro řízení funcoilového typu regulace teploty. Jeho nedílnou součástí je termostat RFTC-150G, který díky ploché základně umožnuje rychlou montáž a nabízí se v 36 barevných provedení. V instalaci se kombinuje s dveřním detektorem RFWD-100 pro vypnutí chlazení / topení v případě otevření okna nebo balkonu. Doplňkem regulace teploty je teplotní prvek RFSTI-11B, který hlídá maximální teplotu v pokoji (např. 32 °C). Zejména v teplých krajinách a horkých dnech může teplota v pokoji vystoupat nad 30 °C, což má za následek zničení nábytku suchým vzduchem. Naopak nonstop puštěná klimatizace (v případě, že v pokoji není osoba víc než den) způsobuje zbytečné náklady. Nezbytnou výhodou implementace tohoto systému je, nejen úspora spotřeby energií, ale také rychlá montáž (řádově do dvou hodin). A to bez nutnosti zavřít pokoj, což by způsobilo finanční ztrátu hoteliéra.

Napište nám

iNELS Group
Kolbenova 942/38a, 190 00, Praha 9 - Vysočany

+ 420 277 000 700

Vaše osobní údaje odeslané tímto formulářem budou sloužit pouze k řešení Vašeho požadavku. Zásady se zpracováním osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů.